Eduway.se – vägen till kunskap

Lärande pågår livet ut brukar man säga och här på eduway.se vill vi fokusera på lärandet, skolan och hur elever lär sig i skolan idag. Vi lyfter fram olika läromedelsplattformar och pedagogiska idéer. Eduway.se är en plats där tankar ska formas och diskuteras, även hur vägen till lärande ser ut och hur olika den kan se ut. Vi vill spela en roll där kunskap online fokuseras och där vi tillsammans med dig som besökare skapar nya tankar och idéer runt lärande och läroprocessen. Eduway.se är en sajt som bygger på egna tankar och idéer och är inte på något sätt en officiell kunskapsbank. Vi vill ge en plattform för diskussion och nya idéer.

På eduway.s finns plats för allt som rör lärande och skolan till exempel skolutveckling, läromedel, pedagogik, läroplan och kurser samt diskussioner om prov och bedömning.  En plattform att lyfta intressanta ämnen och sina tankar om det.

Välkommen att besöka oss och ta del av diskussionen om ett förbättrat lärande och en inspirerande skolsituation. Vill du tipsa om intressanta läromedel som vi kan ta skriva om eller något annat ämne som rör lärande och undervisning, kontakta oss gärna.

Skolstatistik – en bild av samtiden?

År 2016 så var 25, 9 % av alla elever som slutade årskurs 9 som saknade fullständiga betyg från grundskolan. Den här statistiken hämtar vi från Skolverket.se. Störst andel godkända fanns i ämnena;

  • Slöjd, 97,8 procent
  • Bild, 97,7 procent
  • Hem- och konsumentkunskap, 97,5 procent

Och lägst andel elever med lägst betyg fanns i ämnena;

  • Svenska som andraspråk, 60,2 procent
  • Matematik, 89,6 procent
  • Modersmål, 90,6 procent
  • Engelska, 92 procent

Så här såg det alltså ut när eleverna gick ut grundskolan år 2016 och det ger en bra bild över vilka ämnen som behöver stärkas och vilka ämnen som är viktiga för elever. Hur kan en diskussion se ut om elevers lärande utan att den blir fokuserad  på problemen? Vi vill fundera i banor om hur vi kan möta elever på ett sätt så att varje elev möts i sin specifika situation. Spelar det digitala läromedlet en viktig roll i den utvecklingen? Hur kan vi möta elever i de mer teoretiska ämnena och få dem att relatera till dem så att kunskapsnivån höjs och lärandet blir grundat hos eleverna. Det är frågor vi ställer oss här på sajten.

Digitala läromedel – framtiden

Sedan ett par år tillbaka så har antalet digitala läromedelsplattformar ökat explosionsartat och du kan idag lära dig språk, få matematikundervisning online samt studera fysik, historia, geografi och få läxhjälp på nätet. Att många studerande använder nätet idag är en självklarhet och att även undervisningen går mot en digitaliserad tillvaro är naturlig. Finns det till och med fördelar med att låta elever använda sig av digitala interaktiva läromedel? En lärare i matematik hinner inte att gå runt och hjälpa varje elev i just den elevens situation i en klass på 30 elever på en timme. Att då kunna ge en elev som är svagare i ämnet matematik en möjlighet att studera själv och kunna upprepa olika delar i genomgången i en koncentrerad miljö kan vara en väg framåt. Det är just vägen framåt i lärande som vi på eduway.se brinner för och är passionerade över.

Lärande på nätet – källkritik

Med all information på nätet är det givet att det finns kunskap om källkritik och vilka källor du faktiskt använder dig av i både lärande och undervisning. Med hjälp av digitala läromedel som utvecklas av kunnig och licensierade personer ska du kunna känna dig trygg men självklart ska aldrig ta av oss de källkritiska glasögonen. Hittar du något hos oss du reagerar på eller rent av uppfattar som felaktigt får du gärna höra av dig.

Låt oss skapa intressanta diskussioner om vägen till lärande online!