Så fungerar det att ansöka med högskoleprovet

Antagning till utbildning med högskoleprovet är vanligt och en bra chans om betygen inte räcker till. Många gör Högskoleprovet för att komma in på den utbildning som de drömmer om och det är onekligen en andra chans om gymnasiebetygen inte riktigt räckte till. Högskoleprovet skrivs två gånger per år, en gång på hösten och en gång på våren. Läs gärna mer på studera.se om vilka datum högskoleprovet är och när du måste anmäla dig för att få skriva det.

Kort om högskoleprovet

  • Du kan tillgodoräkna dig resultatet på högskoleprovet istället för betygen från gymnasiet.
  • Resultatet för ditt prov är giltigt i 5 år, sedan måste du göra om provet.
  • Alla som vill får göra högskoleprovet – provet ges endast på svenska.
  • Provet tas automatiskt med i bedömning av din ansökan.
  • Har du särskilda behov inför provet har du rätt att få dem tillgodosedda, dessa måste styrkas med läkarintyg.

Använd högskoleprovet för att komma in på din utbildning

Genom att skriva Högskoleprovet så har man möjlighet att tillgodoräkna sig resultatet på det provet i stället för sina slutbetyg på gymnasiet för att komma in på en utbildning. Men hur fungerar det att använda Högskoleprovet i sin ansökan och är det något speciellt man behöver tänka på? Vi ger några informativa punkter här nedan som kan underlätta för dig att ansöka till utbildning med hjälp av högskoleprovet.

Alla får skriva högskoleprovet

Alla som vill får skriva högskoleprovet, det finns inget krav förutom att provet endast ges på svenska. Det behövs alltså ingen speciell ålder eller medborgarskap eller uppehållstillstånd för att få skriva provet.

Personer med särskilda behov som skriver högskoleprovet

Har du särskilda behov så kan utredningar göras så att du kan få skriva provet under dina förutsättningar till exempel olika typer av tillstånd som diabetes eller någon funktionsnedsättning. Tänk på att du måste kunna styrka ditt tillstånd med hjälp av ett läkarintyg och det måste ske senast den sista anmälningsdagen för högskoleprovet.

Så används ditt högskoleprov i antagningen

För vissa utbildningar med tuff konkurrens och väldigt höga betygsnivåer så kan det vara en fördel att ha både höga betyg samt att skriva högskoleprovet för att få riktigt bra förutsättningar för att bli antagen.

Men annars brukar antagna till utbildningar fördelas generellt enligt följande om det måste ske ett urval för att det finns för många behöriga i relation till antalet studieplatser, 1/3 antas på betygsbehörighet och ungefär 2/3 antas på högskoleprovet.

Det kan vara bra att undersöka hur antagningen ser ut för just den utbildning som du är intresserad av.

Så länge gäller ditt högskoleprov

Du kan använda resultatet för ditt högskoleprov i 5 år, sen behöver du göra om det för att få använda det igen. Resultatet av högskoleprovet förs automatiskt över till antagning.se och är en offentlig handling då resultatet inte är hemligt. Du behöver alltså inte lämna några extra uppgifter om att du gjort högskoleprovet utan det tas automatiskt med i bedömningen av din ansökan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *