Om oss

Välkommen till eduway.se! Här vill vi vara en plattform en grogrund där intressanta diskussioner och idéer kan få synas gällande vägen till lärande. Vi vill skriva om det senaste inom digitala läromedel och den roll som nätet spelar i lärandet. Genom att lyfta olika ämnen kring olika vägar till lärande så vill vi vara del av nätets diskussion kring dess frågor.

Lärandet pågår hela livet och vi tror att eduway.se kan tillföra en plats för tanke och reflektion. Vi vill också skriva om det som är nytt inom i skolan och utbildning och hur utvecklingen hela tiden går framåt inom lärandet. Lärande är just utveckling och ibland går det lätt och ibland är det lite längre väg till lärandet. Allt finns det plats för här.

Idag är det ungefär 25 % av alla elever som går ut grundskolan, årskurs 9 som saknar behörighet och godkända betyg. Ämnen som eleverna har lägst betyg i är de teoretiska såsom matematik, engelska och svenska. Vi tycker det ger en intressant bild av vad skolan möter för utmaningar och hur utvecklingen bör fokusera på att skapa lärandesituationer som gynnar och når fram till olika typer av lärande.

Vi som skriver på eduway.se gör det av intresse och att vi vill föra en diskussion, inte ge direkta direktiv om specifika lärandesituationer. Vi undanber allt ansvar och råder besökare att ta råd direkt och utbildad personal på skolan.